1. Wprowadzenie

Witamy na stronie www.korzeniowski.eu. Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jak zbieramy, używamy i chronimy informacje o Tobie.

2. Zakres danych

Zbieramy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy sami je nam przekazujecie, na przykład poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie. Do danych, które możemy zbierać, należą imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje niezbędne do kontaktu w celu złożenia oferty handlowej.

3. Użytkowanie danych

Podkreślamy, że wszystkie powierzone nam dane są używane wyłącznie w celu:

Kontaktowania się z Tobą w odpowiedzi na zapytania lub w celu przekazania oferty handlowej.
Ulepszania naszych usług.
Twoje dane osobowe nie są i nigdy nie będą sprzedawane, wynajmowane ani udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych.

4. Twoje prawa

Przysługują Ci określone prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: grzegorz@korzeniowski.eu

6. Aktualizacje polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej.